SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่ชาย รอบแรก  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
1
ศุภกฤต  ริมจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1
ธีระวุฒิ  ผงศรีอัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
447
1
6
6
ณัฐภัทร  นาคอินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
ฮุสเซน อาคิฟ  มูฮาเหม็ด ฟาลีล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
438
2
8
8
พันธุ์ทรัพย์  ดิเรกวัฒนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ภูมิรพี  ทัพวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
334
3
7
7
กฤตภาส  จุฬาเสรีกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
กรวิชญ์  เกิดทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45
4
5
5
กฤตนัน  อันทามา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
สุกัณฐ์ทัต  ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-120
5
2
2
นายภาณุวิชญ์  คงพูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
นายภูเบศ  มโนภิรมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-204
6
3
3
ชัยพร  เหลืองอ่อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
นิธิกร  ธัญญะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-208
7
4
4
พสิษฐ์  ก้านบัว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
ปีติชา  เกียรติศักดิ์วณิช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-732
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
 
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer