SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ครอสเวิร์ด 
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.
สนาม
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 5 มรฎ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
7
กัญญพัชร  จุลฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
หทัยภัทร  สุภัทราธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
890
1
2
8
สรัลกร  สีหาพรหม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
ภัทราวดี  งามตะคุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
723
2
 
     
   
 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
Sponcer
Sponcer