SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยูยิตสู 
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 3   คู่ที่ 34
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม
ฮอลล์ 1 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
 
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
Remark : ชนะโดยกรรมการตัดสิน
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Remark :
11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ชนะโดยกรรมการตัดสิน - ชนะโดยกรรมการตัดสิน
 
     
     
     
Sponcer
Sponcer