SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชาญชล    
นามสกุล
จิระวิชฎา
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูยิตสู
  จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
 ยูยิตสู
  ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
 
     
Sponcer
Sponcer