SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นางสาวเปรมวดี    
นามสกุล
โสอิติกุล
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 
     
Sponcer
Sponcer