SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นางสาววิภาวี    
นามสกุล
ดามี
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 อี-สปอร์ต
  Arena of Valor (ROV) ทีมผสม
 อี-สปอร์ต
  Arena of Valor (ROV) ทีมหญิง
 
     
Sponcer
Sponcer