SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
จิณณะชัย    
นามสกุล
บุรารักษาเกียรติ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 หมากกระดาน
  หมากล้อม คู่ชาย
 หมากกระดาน
  หมากล้อม บุคคลชาย
 
     
Sponcer
Sponcer