SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชนะชัย    
นามสกุล
สระทอง
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูยิตสู
   จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
 ยูยิตสู
  จับล็อค ทีมผสม
 ยูยิตสู
  ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)
 ยูยิตสู
  ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 ก.ก.
 ยูยิตสู
  ทุ่ม บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 62 กก.
 
     
Sponcer
Sponcer