SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
คชานันท์    
นามสกุล
พันธ์ไพศาล
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  ผลัด Mix ผสม 4x100 เมตร
 ว่ายน้ำ
  ผลัด Mix ฟรีสไตล์ 4x100 เมตร
 ว่ายน้ำ
  ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง
 
     
Sponcer
Sponcer