SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นางสาวจรรยา    
นามสกุล
พลชัยยา
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร - หญิง
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
 
     
Sponcer
Sponcer