SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ภวัต    
นามสกุล
เก้าเอี้ยน
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
 
     
Sponcer
Sponcer