SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
สนาม ฮอลล์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
Sponcer
Sponcer